Dovolete mi přivítat Vás na stránkách společnosti CERVUS s.r.o.

Specializujeme se na zpracování zkrmitelných biologických odpadů z potravinářského průmyslu a výrobcekrmiv. Firma CERVUS s.r.o.
se sídlem v Olomouci se zabývá zpracováním zkrmitelných biologických odpadů z potravinářství a zároveň výrobou krmiv.
Společnost vznikla v roce 1994 a těsně před rokem 2000, jako první firma s touto specializací, začala poskytovat své služby nejprve na
českém trhu. Do té doby se odpady z cukrovinkářských a pekárenských výrob likvidovaly nejčastěji prodejem nebo přenecháním přímo
chovatelům zvířat. Tento postup kromě toho, že neodpovídá platné legislativě pro nakládání s odpady, představoval riziko, že se
vyřazené cukrovinkářské výrobky objeví na černém trhu a poškodí dobré jméno výrobce. Výrobci cukrovinek a trvanlivého pečiva totiž
určitý podíl vyrobeného zboží vyřazují. Jsou to nejčastěji takové výrobky, které neodpovídají vysokým tvarovým standardům kvality.
Jedná se tedy hlavně o komerční důvody.
Tento materiál je ale vhodný pro výživu zvířat a nepředstavuje pro ně žádné zdravotní riziko, naopak!
Nabídka služeb společnosti CERVUS s.r.o. byla pro producenty biologických zkrmitelných odpadů, tedy od počátku, velmi zajímavá
a s řadou producentů trvanlivého pečiva spolupracujeme k jejich spokojenosti dodnes. Pro naše dodavatele zajišťujeme
kompletní logistiku odpadů a garanci úplné přeměny zkrmitelných odpadů na krmivo pro zvířata.
Děkujeme všem stávajícím i budoucím zákazníkům a dodavatelům.

Petr Šterc
jednatel společnosti

CERVUS s.r.o. je výrobce doplňkových
krmivna bázi biskvitové moučky.

Provozujeme linky na zpracování biskvitového
odpadu v průmyslové zóně v Olomouci
(Průmyslová ulice 877/6).

Zajišťujeme kompletní logistiku odpadů
a garanci úplné přeměny zkrmitelných
odpadů na krmivo pro zvířata.