CERVUS s.r.o. provozuje linky na zpracování biskvitového odpadu v průmyslové zóně v Olomouci (Průmyslová ulice 877/6).

• likvidace odpadů

Zpracováváme materiál typu sušenek a oplatků, ale i náplní a čokolády. Po nezbytném roztřídění odpadů podle jejich charakteru se při
technologickém procesu separují případné obaly a přidávají se krmné suroviny, které umožňují, aby vznikající tzv. biskvitová moučka obsahovala
koncentrace živin v požadovaných koncentracích a vykazovala dobré technologické vlastnosti. Brány závodu potom opouští různé druhy krmiv s
různým podílem biskvitové moučky, jejíž základem jsou trvanlivé potravinářské výrobky nevhodné pro další prodej lidem.

• doprava odpadů

Na základě přání nabízíme takový skladovací a přepravní systém, který nejlépe odpovídá možnostem a zvyklostem klienta. Snažíme se, aby
shromažďování odpadu bylo pro producenta co nejméně náročné z hlediska prostoru nebo potřebných stavebních úprav. Praktikujeme jak
kontejnerový systém, tak shromažďování materiálu do velkoobjemových vaků či v pytlech na palety. Vratné palety evidujeme a vracíme a nebo
vykupujeme.

• spolehlivý provoz

Za všech okolností jsme si vědomi, že nemůžeme dopustit stavu, aby u našeho partnera došlo k nahromadění takového množství odpadu, které
by pro něho bylo nepřijatelné. Prostřednictvím dopravních společností zajišťujeme odvoz materiálu nejen v pravidelných cyklech, ale v případě
vzniku náhlých technologických problémů či v období zkoušek nových výrobků podle potřeby dodavatele. Objednávky svozu odpadů přijímáme
na telefonním čísle +420 602 766 647.

• bezpečnost

Naše moderní technologie zajišťuje takovou míru degradace odpadů, že ve výsledném krmivu pro zvířata se neobjeví nic, co by tvarově
připomínalo některý z veřejně známých výrobků našich dodavatelů. Dodavateli odpadu garantujeme kompletní přepracování suroviny, riziko
objevení se cukrovinek v původním tvaru v prodejní síti je nulové. Průběh destrukce obzvlášť citlivých produktů můžeme nahrát, umožňujeme
přítomnost zástupce dodavatele od dodávky po zpracování.

Ačkoliv odebíráme trvanlivé pečivo od mnoha dodavatelů, analýza živin vstupních surovin a vhodná kombinace odpadů umožňuje dosažení
úrovně živin ve výsledném krmivu pouze v malých odchylkách.

• ekologie

Zpracováním zkrmitelných odpadů přispíváme k snížení ekologické zátěže životního prostředí. Námi vykoupený materiál totiž nekončí bezúčelně
na skládce, ale je po několikastupňové úpravě vhodný k zařazení do krmných směsí pro hospodářská zvířata.

• ekonomika

V neposlední řadě je faktorem hovořícím pro spolupráci s námi ekonomický přínos pro naše zákazníky. Ti nemusí platit za pravidelná skládkování
biologického odpadu, naopak dodávkami firmě CERVUS s.r.o. alespoň částečně kompenzují ekonomickou náročnost vyplývající z technologicky
nutného odpadu.

• registrace výroby

Z hlediska zákona o krmivech jsme registrovaným výrobcem.
Z hlediska zákonu o odpadech jsme oprávněná osoba.

CERVUS s.r.o. je výrobce doplňkových
krmivna bázi biskvitové moučky.

Provozujeme linky na zpracování biskvitového
odpadu v průmyslové zóně v Olomouci
(Průmyslová ulice 877/6).

Zajišťujeme kompletní logistiku odpadů
a garanci úplné přeměny zkrmitelných
odpadů na krmivo pro zvířata.